(Sprache: deutsch) Facheminar

Seminar „Finanzwirtschaft“ (Bachelor)

01.10.2020 - 31.01.2021
BigBlueButton Videokonferenzraum (Moodle)
Prof. Dr. Heiko Jacobs
Dr. Jonas Dorlöchter
Patrick Schwarz, M.Sc.
BWL-Ba-2006-V2013VWL-Ba-2013
Seminar „Finanzwirtschaft“

(Sprache: englisch) Fachseminar

Seminar „Selected Topics in Empirical Capital Market Research“ (Master)

01.10.2020 - 31.01.2021
BigBlueButton Videokonferenzraum (Moodle)
Prof. Dr. Heiko Jacobs
Dr. Jonas Dorlöchter
Patrick Schwarz, M.Sc.
BWL-EaF-Ma-2015MuU-Ma-2013
Seminar „Selected Topics in Empirical Capital Market Research“

(Sprache: englisch) Vorlesung

Corporate Finance

mittwochs, 14:15 - 15:45 Uhr
BigBlueButton Videokonferenzraum (Moodle)
Prof. Dr. Heiko Jacobs
BWL-EaF-Ma-2015LA-gbF-kbF-BK-Ma-2014MuU-Ma-2013VWL-Ma-2009-V2013
Corporate Finance

(Sprache: englisch) Vorlesung

Behavioral Finance

mittwochs, 10:15 - 11:45 Uhr
BigBlueButton Videokonferenzraum (Moodle)
Prof. Dr. Heiko Jacobs
BWL-EaF-Ma-2015LA-gbF-kbF-BK-Ma-2014MuU-Ma-2013VWL-Ma-2009-V2013
Behavioral Finance

(Sprache: deutsch) Vorlesung

Investition und Finanzierung

Videos (Moodle)
Prof. Dr. Heiko Jacobs
AI-SE-Ba-2017BWL-Ba-2006-V2013BauIng-Ma-2011LA-WiWi-BK-Ba-2011-V2013LA-gbF-kbF-BK-Ba-2011-V2013LA-gbF-kbF-BK-Ba-2011-V2013SE-Ba-2022VWL-Ba-2013WiInf-Ba-2010-V2013WiMathe-Ba-2013WiMathe-Ba-2013
Investition und Finanzierung

(Sprache: englisch) Übung

Corporate Finance

dienstags, 12:15 - 13:45 Uhr
BigBlueButton Videokonferenzraum (Moodle)
Patrick Schwarz, M.Sc.
BWL-EaF-Ma-2015LA-gbF-kbF-BK-Ma-2014MuU-Ma-2013VWL-Ma-2009-V2013
Corporate Finance

(Sprache: englisch) Übung

Behavioral Finance

freitags, 08:00 - 09:30 Uhr
BigBlueButton Videokonferenzraum (Moodle)
Dr. Jonas Dorlöchter
BWL-EaF-Ma-2015LA-gbF-kbF-BK-Ma-2014MuU-Ma-2013VWL-Ma-2009-V2013
Behavioral Finance

(Sprache: deutsch) Übung

Investition und Finanzierung

Freitag: 10:15 - 11:45 Uhr
Videos (Moodle)
Dr. Jonas Dorlöchter
AI-SE-Ba-2017BWL-Ba-2006-V2013BauIng-Ma-2011LA-WiWi-BK-Ba-2011-V2013LA-gbF-kbF-BK-Ba-2011-V2013LA-gbF-kbF-BK-Ba-2011-V2013SE-Ba-2022VWL-Ba-2013WiInf-Ba-2010-V2013WiMathe-Ba-2013WiMathe-Ba-2013
Investition und Finanzierung